Veritabanı Oluşturma

 MySQLi Nesneye Yönelik

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = new mysqli($servername, $username, $password);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if ($dbConnection->connect_error) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . $dbConnection->connect_error);
} 

// Veritabanı Oluşturuyoruz
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($dbConnection->query($sql) === TRUE) {
  echo "Veritabanı Başarılı Bir Şekilde Oluşturuldu.";
} else {
  echo "Veritabanı Oluşturulurken Hata Oluştu: " . $dbConnection->error;
}

$dbConnection->close();

 

MySQLi Prosedürü


$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if (!$dbConnection) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . mysqli_connect_error());
}
// Veritabanı Oluşturuyoruz
$sql = "CREATE DATABASE myDB"; 
if (mysqli_query($dbConnection, $sql)) {
  echo "Veritabanı Başarılı Bir Şekilde Oluşturuldu.";
} else {
  echo "Veritabanı Oluşturulurken Hata Oluştu: " . mysqli_error($dbConnection);
} 
mysqli_close($dbConnection);