Veritabanına Birden Çok Veri Ekleme

   MySQLi Nesneye Yönelik

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = new mysqli($servername, $username, $password,$dbname);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if ($dbConnection->connect_error) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . $dbConnection->connect_error);
} 
 
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php', 'Nedir', 'info@phpnedir.com')";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php 2', 'Nedir 2', 'info@phpnedir.com')";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php 3', 'Nedir 3', 'info@phpnedir.com')";

if ($dbConnection->multi_query($sql) === TRUE) {
  echo "Yeni kayıt başarıyla oluşturuldu";
} else {
  echo "Kayıt Oluşturulurken Hata Oluştu: " . $dbConnection->error;
}

$dbConnection->close();

 

MySQLi Prosedürü


$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = mysqli_connect($servername, $username, $password,$dbname);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if (!$dbConnection) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php', 'Nedir', 'info@phpnedir.com')";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php 2', 'Nedir 2', 'info@phpnedir.com')";
$sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('Php 3', 'Nedir 3', 'info@phpnedir.com')";
if (mysqli_multi_query ($dbConnection, $sql)) {
  echo "Yeni kayıt başarıyla oluşturuldu.";
} else {
  echo "Kayıt Oluşturulurken Hata Oluştu: " . mysqli_error($dbConnection);
} 
mysqli_close($dbConnection);