Veritabanından Veri Çekme

    MySQLi Nesneye Yönelik

$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = new mysqli($servername, $username, $password,$dbname);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if ($dbConnection->connect_error) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . $dbConnection->connect_error);
} 
 
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $dbConnection->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  // Dönen Her Satırın Çıktısını Verir
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "ID: " . $row["id"]. " - Adı: " . $row["firstname"] . $row["lastname"];
  }
} else {
  echo "Dönen Sonuç 0";
}
$dbConnection->close();

 

MySQLi Prosedürü


$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Bağlantımızı Oluşturuyoruz
$dbConnection = mysqli_connect($servername, $username, $password,$dbname);

// Bağlantımızı Kontrol Ediyoruz
if (!$dbConnection) {
  die("Bağlantı Başarısız: " . mysqli_connect_error());
}
$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = mysqli_query($dbConnection, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
  // Dönen Her Satırın Çıktısını Verir
  while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"] . $row["lastname"];
  }
} else {
  echo "Dönen Sonuç 0";
}
mysqli_close($dbConnection);