Php Değişkenler

Değişkenlerin tanımlanması bütün programlama dillerinde birbirine çok benzer. Bazı dillerde değişkenlere bir veri tipi belirtmemiz gerekirken php de değişkene veri tipi belirtmemize gerek yoktur. Neden diye soracak olursanız php nin veri tipleri Run time (Çalışma zamanı) anında php tarafından otomatik olarak belirlenir. Buda bizim işimizi oldukça kolaylaştırır ve bu yüzden php esnek programlama dilleri arasında yer alır.

Değişken Oluşturma

Değişken oluşturmayı görmeden önce değişken oluşturmak için bazı kurallarımız vardır ve bu kurallar neredeyse bütün programlama dillerinde aynıdır.

Temel değişken oluşturma kuralları:

  • Değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz.
  • Değişken isimleri rakam veya özel karakterler ile başlayamaz, harf ile başlamalıdır.
  • Programlama dilinin kullandığı komut satırları değişken ismi olarak kullanılamaz.
  • Değişken isminin 255 karakterden fazla olmaması gerekir.
  • Değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır.

 

Kurallarımızı da öğrendikten sonra php ile değişken nasıl oluşturulur ona bakalım. Öncelikle değişken oluşturmak için phpde değişken adından önce dolar işareti($) eklenir.

Örneğin:

$sayi = 2;
$yazi = "www.phpnedir.com";
$karakter = 'P';

Verdiğimiz örneği inceleyecek olursak php derleyicisi tarafından derlenen kodumuzda otomatik olarak 1. değişkenimize int veri tipi, 2. değişkene string, 3. değişkene char tipi verilir bu yapılar php de olmadığı için detaylarına girmeyeceğim ama genel kültür olarak kısaca açıklayacak olursak:

  • int veri tipi bizim rakam-sayı olarak değer tutmamızı sağlar.
  • char veri tipi bizim karakter olarak veri tutmamızı sağlar.
  • string veri tipi bizim karakter dizisi(bir veya daha fazla karakter) veri tutmamızı sağlar.

Değişkenleri Ekrana Yazdırma

$sayi = 2;
$yazi = "www.phpnedir.com";
$karakter = "P";

echo "Sayı => " .$sayi;
echo "Yazı => " .$yazi;
echo "Karakter => " .$karakter;

 

PHP Değişkenler İle İşlemler

Değişkenler ile her dilde işlemler yapılır. Şimdi bu işlemlerin php de nasıl olduğuna bakalım.

1- İki Değişkeni Birleştirme 

Phpde iki değişken birleştirilirken araya birtane nokta(.) işareti koyulur.

Örneğin:

echo $sayi . $yazi;

kodumuzu çalıştırdığımızda ekranda 2www.phpnedir.com yazacaktır.  İki değişkeni birleştirebildiğimiz gibi string bir ifademizin sonuna da değişkeni yine nokta ile ekleyebiliriz.

Örneğin:

echo $yazi." | Php Dersleri";

Ekranda www.phpnedir.com | Php Dersleri yazacaktır.

2- Değişkenin Veri Tipini Öğrenmek

Bazen değişkenin veri tipini öğrenmemiz gerekebilir. bu durumlarda php nin gettype() fonksiyonunu kullanabiliriz.

gettype($degisken) bir değişkenin veri tipini getirir.

Örneğin:

$site = "www.phpnedir.com";
$sayi = 5;
echo gettype($site). " => " .gettype($sayi);
  1. değişkene String ikinci değişkene integer çıktısını verecektir.

3- Değişkenin Veri Tipini Değiştirmek

Bazen değişkene bir veri tipi vermemiz gerekebilir. örneğin matematiksel işlem yapacaksak değişkenlerimizin hepsinin integer olmasını isteriz bu gibi durumlarda settype() fonksiyonunu kullanırız.

settype($degisken,”veri tipi”); fonksiyonu ile değişkenin veri tipini değiştirebiliriz.

Üstteki örneğimizdeki $sayi değişkeninin tipini değiştirecek olursak:

$site = "www.phpnedir.com";
$sayi = 5;
settype($sayi,"string");
echo gettype($site). " => " .gettype($sayi);

sayi değişkenini de artık string olarak gösterecektir.